• Mã số: NV49015
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAM VAN TUYEN, PHAM THI CHUYEN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 28/12/2018 18:40
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0909075960
  • Email: huyen_ntb@yahoo.com
  • Ghi chú: Vé nội bộ có 20kg hành lý ký gửi, 7kg sách tay. Ko phải mua thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top