• Mã số: NV48610
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAM CONG NGHIEP (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 16/11/2018 22:20
  • Giá vé: 1.050.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0973940960
  • Email: PHAMCONGLAMBK@GMAIL.COM
  • Ghi chú: ĐÃ BAO GỒM PHÍ SANG TÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top