• Mã số: NV48541
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN TRONG TUAN, VU HUYEN THANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cam Ranh - Khánh Hòa (CXR) Nha Trang
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 12/12/2018 06:20
  • Giá vé: 599.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0901754546
  • Email: vuhuyenthanh010785@gmail.com
  • Ghi chú: Không đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top