• Mã số: NV48346
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI NGOC ANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 17/11/2018 15:10
  • Giá vé: 639.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 84903393210
  • Email: anh_nguyen68@hotmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top