• Mã số: NV48317
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN HUU THA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 06/10/2018 09:00
  • Giá vé: 300.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0908842391
  • Email: Nguyenhuutha@gmail.com
  • Ghi chú: 3vé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top