• Mã số: NV48244
  • Loại vé: AirAsia rẻ
  • Tên hành khách: LE THI KIM OANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Thailand (CNX) Chiang Mai
  • Ngày đi: 03/12/2018 15:20
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01646376240
  • Email: Khunglongdino24@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top