• Mã số: NV48009
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: VUONG THI NGA (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 05/09/2018 09:35
  • Giá vé: 740.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0903656260
  • Email: dienvi2010@gmail.com
  • Ghi chú: Giam gia neu cung ten

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top