• Mã số: NV47878
  • Loại vé: VietJetAir rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN MANH HUNG, DOAN THU TRANG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: TAIPEI
  • Nơi đến: HANOI
  • Ngày đi: 22/10/2018 19:00
  • Giá vé: 2.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902259166
  • Email: trangdt166@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top