• Mã số: NV47864
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN DUC HIEP, TRAN MY DUYEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 01/09/2018 07:55
  • Giá vé: 1.010.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0906900503
  • Email: bichtram254@gmail.com
  • Ghi chú: Bao tiền đổi tên và có thể thương lượng tiền chênh lệch giá vé hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top