• Mã số: NV47744
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: VU NGOC DIEP, NGUYEN HA TRANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cam Ranh - Khánh Hòa (CXR) Nha Trang
  • Nơi đến: HA NOI
  • Ngày đi: 13/08/2018 17:40
  • Giá vé: 1.600.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0988271891
  • Email: thao2809@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top