• Mã số: NV47450
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI HONG YEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phú Yên (TBB) Tuy Hòa
  • Ngày đi: 22/06/2018 06:50
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01649241093
  • Email: yen479nd@gmail.com
  • Ghi chú: Bao tiền đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top