• Mã số: NV47317
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN NGOC HA PHUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cam Ranh - Khánh Hòa (CXR) Nha Trang
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 02/06/2018 10:30
  • Giá vé: 1.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0905095486
  • Email: lehangnt2805@gmail.com
  • Ghi chú: Bao gồm cả phí đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top