• Mã số: NV47281
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: LE THI LAM TUYEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 09/06/2018 06:20
  • Giá vé: 1.100.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01673572267
  • Email: lamtuyen070994@gmail.com
  • Ghi chú: Giá như trên do mình tốn thêm phí đổi tên nữa, giá hoàn toàn có thể được thỏa thuận thêm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top