• Mã số: NV47195
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: LE THI BICH TUYEN, CAO QUOC BINH, CAO LE NGUYEN KHANG CAO LE ANH THU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Kiên Giang (PQC) Phú Quốc
  • Ngày đi: 30/05/2018 06:00
  • Giá vé: 800.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01224694445
  • Email: vinhtranit08@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top