• Mã số: NV47147
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN THI HANG NGA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 17/06/2018 18:05
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01217694825
  • Email: ngatran1208@gmail.com
  • Ghi chú: Nhượng gấp 5 vé, có tách lẻ từng vé. Bao phí đổi tên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top