• Mã số: NV47076
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAN THI THU (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng
  • Nơi đến: Hà Nội
  • Ngày đi: 02/05/2018 12:00
  • Giá vé: 1.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0965415751
  • Email: thupt3108@gmail.com
  • Ghi chú: Có thể đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top