• Mã số: NV47050
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 07/05/2018 06:30
  • Giá vé: 612.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0977633178
  • Email: nguyenanhthu92711@gmail.com
  • Ghi chú: Đổi tên có thể thương lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top