• Mã số: NV47032
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI HUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 08/05/2018 18:45
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01644255261
  • Email: babyhuong2004@yahoo.com
  • Ghi chú: 1 vé người lớn và 2 vé trẻ em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top