• Mã số: NV47009
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TRAN HOANG PHUONG MY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 23/04/2018 16:40
  • Giá vé: 550.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01263627526
  • Email: nguyenhoangvu139@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top