• Mã số: NV46868
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: LE THI KY (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 10/04/2018 21:05
  • Giá vé: 900.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0931787973
  • Email: thienvubsg@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top