• Mã số: NV46800
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE NGOC THANH, NGUYEN XUAN HUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Hà nội
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 03/04/2018 17:40
  • Giá vé: 800.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01695055678
  • Email: Thanhcom3t@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top