• Mã số: NV46779
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN CONG THANH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 29/04/2018 20:20
  • Giá vé: 1.600.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01679142442
  • Email: ngcongthanh95@gmail.com
  • Ghi chú: Thoa Thuan gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top