• Mã số: NV46750
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PARK HEE YOUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 01/04/2018 14:35
  • Giá vé: 2.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01692645864
  • Email: trangdung.nguyen8792@gmail.com
  • Ghi chú: Giá có thể fix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top