• Mã số: NV46713
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE THI THUY DUYEN, TRAN HOANG BAO HAN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phù Cát - Bình Định (UIH) Quy Nhơn
  • Ngày đi: 04/04/2018 15:50
  • Giá vé: 576.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0969826108
  • Email: tranngocphuc1410@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top