• Mã số: NV46650
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 10/05/2018 20:25
  • Giá vé: 1.184.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0977633178
  • Email: nguyenanhthu92711@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top