• Mã số: NV46558
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN PHAM MINH HIEU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 13/03/2018 7:55
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01235402359
  • Email: peiuxinhkieu99@gmail.com
  • Ghi chú: Mua mà giờ có việc gấp không đi được cần nhượng lại ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top