• Mã số: NV46428
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: TRUONG DIEP THANH, TRAN THI CUC, TRUONG TRAN CAM TU (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cam Ranh - Khánh Hòa (CXR) Nha Trang
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 04/03/2018 00:10
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01637709262
  • Email: utcung318@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top