• Mã số: NV46267
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHA M THANH PHUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Quảng Nam (VCL) Chu Lai
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 24/02/2018 11:15
  • Giá vé: 3.100.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0961336468
  • Email: phamthanhphuong0111@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top