• Mã số: NV46263
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: HOANG TANG DUC, PHAM THI MUOI, CO THE DOI TEN HO TRO PHI DOI TEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 08/03/2018 08:05
  • Giá vé: 998.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0904325759
  • Email: ngothuytrang1901@gmail.com
  • Ghi chú: Ho tro phi doi ten - giam tien ve

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top