• Mã số: NV46228
  • Loại vé: Vé xe HCM đi Quảng Ngãi
  • Tên hành khách: NGUYEN NGOC TAN, TAN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: HCM
  • Nơi đến: Quảng Ngãi
  • Ngày đi: 14/02/2018 00:00
  • Giá vé: 850.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0988074433
  • Email: nguyenngoctandl@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top