• Mã số: NV46174
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAM DO NGOC TRANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 01/05/2018 17:40
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01227766506
  • Email: anhkieu5382@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top