• Mã số: NV46173
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THUY TRANG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 04/02/2018 13:40
  • Giá vé: 1.450.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0963724491
  • Email: dangngocly44@gmail.com
  • Ghi chú: Ggff

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top