• Mã số: NV46171
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAN THI HUONG GIANG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Ngày đi: 09/02/2018 08:00
  • Giá vé: 650.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0979516316
  • Email: drhuonggiang@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top