• Mã số: NV46142
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN BA HUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 18/02/2018 07:00
  • Giá vé: 1.850.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01682960315
  • Email: ttpn88.2006@gmail.com
  • Ghi chú: MÌNH CHỊU PHÍ ĐÔỈ TÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top