• Mã số: NV46084
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: DANG NGOC CAM CHAU (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 03/02/2018 06:20
  • Giá vé: 1.700.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0964857357
  • Email: limdim2612@gmail.com
  • Ghi chú: Vé hiện đang 2.100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top