• Mã số: NV46063
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI HONG NHUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 22/01/2018 05:00
  • Giá vé: 600.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0975888657
  • Email: mrvu888657@gmail.com
  • Ghi chú: Không có nhu cầu đi nữa nên nhượng lại vé, vé có thể đổi tên được mất 352k thêm nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top