• Mã số: NV46057
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN NGOC ANH DO DUC SON (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 27/01/2018 21:00
  • Giá vé: 1.030 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0914351281
  • Email: anhngoc1186@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top