• Mã số: NV45987
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HO DOAN PHUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Qui Nhon
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 22/01/2018 17:55
  • Giá vé: 800.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0915782679
  • Email: Hodoanphuong@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top