• Mã số: NV45836
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TRAN TRONG DAT (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 29/01/2018 15:00
  • Giá vé: 853.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0971969624
  • Email: trantrongdat1997@gmail.com
  • Ghi chú: Vé bay vào 13 tháng 12 Âm lịch, mìn nhượng lại đúng giá mình đã thanh toán trên hãng là 853000, do đó phí chuyển tên cho người mua mình sẽ chịu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top