• Mã số: NV45444
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE THI THUY (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi:
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902372375
  • Email: lethuy910@gmail.com
  • Ghi chú: Co thể thỏa thuận, đổi tên thêm tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top