• Mã số: NV45426
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TUAN LE, THAO PHAM (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Hà Nội - HCM (9/12, 7am)
  • Nơi đến: Nha Trang - Hà Nội (16/12, 6pm)
  • Ngày đi:
  • Giá vé: Thỏa thuận
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0932318468
  • Email: chip.le.hoang.tuan@gmail.com
  • Ghi chú: 2 booking 2 người gồm 2 chuyến - Hà Nội - HCM ngày 9/12/17 lúc 7am - Nha Trang - Hà Nội ngày 16/12/17 lúc 6pm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top