• Mã số: NV45371
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI LEN, DOAN THI MY (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi:
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01695802741
  • Email: vitinhbaolam2000@gmail.com
  • Ghi chú: Can bán 4 vé 2 vé Đa Lạt tới Hà Nội 25/11/2017 VJ402 11:20 DLI 13:10 HAN 2 vé từ Hà nội vào Đà Lạt Hà Nội đến Đà Lạt Hà Nội đến Đà Lạt hảng bay jetsta Khởi hành: 11:00, 30/11/2017 Đến: 12:50, 30/11/2017 Hà Nội - T1 đến Đà Lạt bao sang tên {thêm 350 k}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top