• Mã số: NV41440
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THO MANH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 22/01/2017 07:30
  • Giá vé: 3.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01689919343
  • Email:
  • Ghi chú: NHƯỢNG VÉ SG - TH NGÀY 25 TẾT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top