• Mã số: NV40994
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THAI HA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 18/01/2017 00:00
  • Giá vé: 1.750.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01678061555
  • Email:
  • Ghi chú: Cần Nhượng Lại Gấp,có thể gữi mail hoặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top