• Mã số: NV40952
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN VAN NHUONG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 25/12/2016 12:35
  • Giá vé: 889.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0976220440
  • Email:
  • Ghi chú: Do thay đổi lich bay, anh, chị có tên như trên liên hệ với NHUONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top