• Mã số: NV40936
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HUY DANH LIEU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Ngày đi: 09/01/2017 12:30
  • Giá vé: 1.084.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01214603653
  • Email:
  • Ghi chú: Huế đi Đà Lạt ngày 09/01/2017 12:30 Giá: 1.084.000( bao gồm phí đổi tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top