• Mã số: NV40907
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: LE VAN THAI (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 18/01/2017 11:40
  • Giá vé: 700.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01677322870
  • Email:
  • Ghi chú: 01677322870

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top