• Mã số: NV40831
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGO HANH, TRAN THI HIEN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: CAN THO
  • Nơi đến: DA NANG
  • Ngày đi: 18/12/2016 10:00
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0907111085
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top