• Mã số: NV39391
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: BUI NGOC DIEN, BUI HUY KHANH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: SEOUL
  • Nơi đến: HANOI
  • Ngày đi: 14/11/2016 11:05
  • Giá vé: 3.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0987545128
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top