• Mã số: NV38927
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: PHAM THI HA, HA VAN BAY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 26/09/2016 18:30
  • Giá vé: 1.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0975888657
  • Email:
  • Ghi chú: Nhượng vé cho người trùng tên, không có nhu cầu đi nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top